Graham Rahal
United States
Pilote

Graham Rahal

Teams Team Penske
7