Pos. Pilotes Temps points
1 6:15'06.1951 300
2 6:15'09.9347 276
3
Brodie Kostecki
6:15'12.3400 258
Pos. Pilotes Temps points
1 56'29.301 25
2 56'30.170 18
3 56'34.640 15
Pos. Pilotes Temps points
1 3:06'32.873 40
2 3:06'33.271 35
3 3:06'34.066 34
Pos. Pilotes Temps points
1 2:22'35.349 40
2 2:22'35.379 35
3 2:22'35.857 37
Pos. Pilotes Temps points
1 4'59.154 15
2 5'00.005 12
3 5'01.691 10